Om oss

Vi ønsker å bli oppfattet som en tydelig rådgiver for kontrollutvalgene og et tillitvekkende og profesjonelt sekretariat.

Våre tjenester

Konsek Trøndelag utfører følgende tjenester:

 • Praktisk bistand til gjennomføring av møter
 • Saksutredning for kontrollutvalget
 • Oppfølging av vedtak fattet av kontrollutvalget
 • Opplæring av kontrollutvalget
 • Bistand til kontrollutvalget i forbindelse med bestilling og oppfølging av revisjonsarbeid
 • Risiko- og vesentlighetsvurderinger
 • Utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
 • Arkivering og journalføring for kontrollutvalget
 • Koordinering av kommunens egenkontroll med Fylkesmannens tilsyn

Personvern

Karoline Lorentzen er personvernombud for Konsek Trøndelag. Kontaktinformasjonene hennes står nedenfor. Du finner mer informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i vår personvernerklæring.

Universell utforming

Nettstedet oppfyller krav til universell utforming. Doghouse, vår leverandør har testet nettstedet og bekreftet at kravene er infridd. Du kan lese testen her. Tilgjengelighetserklæringen vår finner du nederst på siden.

Vi hører gjerne fra deg hvis; du finner feil og mangler ved utformingen av nettstedet, du trenger alternativ til innhold som ikke er universelt utformet eller hvis du har forslag til forbedringer av nettstedet. Ta i så fall kontakt med oss på post@konsek.no.

Våre medarbeidere

Selskapet har 11 ansatte med kompetanse innenfor jus, økonomi, samfunnsfag, kommuneregnskap, revisjon, ledelse, personal, arkiv med mer. Vi har betydelig erfaring fra kommunesektoren.

Torill Bakken

Seniorrådgiver
Telefon: 908 15 168
E-post: torill.bakken@konsek.no

Eva J. Bekkavik

Seniorrådgiver
Telefon: 468 51 950
E-post: eva.bekkavik@konsek.no

Torbjørn Berglann

Daglig leder
Telefon: 400 67 058
E-post: torbjorn.berglann@konsek.no

Torbjørn Brandt

Seniorrådgiver
Telefon: 468 22 369
E-post: torbjorn.brandt@konsek.no

Helene Hvidsten

Senorrådgiver
Telefon: 472 97 371
E-post: helene.hvidsten@konsek.no

Karoline Lorentzen

Rådgiver
Telefon: 984 22 653
karoline.lorentzen@konsek.no  

Einar Sandlund

Seniorrådgiver
Telefon: 938 97 555
E-post: einar.sandlund@konsek.no

Paul Ivar Stenstuen

Seniorrådgiver
Telefon: 900 39 065
E-post: paul.ivar.stenstuen@konsek.no

Jorunn Sund

Førstekonsulent
Telefon: 959 85 828
E-post: jorunn.sund@konsek.no

Liv Tronstad

Seniorrådgiver
Telefon: 900 38 551
E-post: liv.tronstad@konsek.no

Ragnhild Aashaug

Seniorrådgiver
Telefon: 970 40 929
E-post: ragnhild.aashaug@konsek.no

Organisering

Representantskapet

Alle eierne er representert i eierorganet, representantskapet. Kommunene velger sine egne medlemmer til representantskapet. Konsek Trøndelag IKS er underlagt «lov om interkommunale selskaper». Eiernes og selskapets forpliktelser er regulert i selskapsavtalen, som er vedtatt av kommunestyrene. Selskapets overordnede strategiplan ble vedtatt av representantskapet 25.04.2022. Du finner den her.

Styret

Seks av styrets medlemmer oppnevnes av representantskapet, ett medlem er valgt av de ansatte. Daglig leder er sekretær for styret.

Leder: Randi Dille
Nestleder: Inga Balstad
Hans Kristian Norset
Karin Bjørkhaug
Kjetil Klepp
Erik Seem
Einar Sandlund, valgt av ansatte

Varamedlemmer i  rekkefølge:

 1. Marit Bjerkås
 2. Karl Meinert Buchholdt
 3. Tone Våg
 4. Guri Heggem
 5. Skjalg Åkerøy

Jorunn Sund, valgt av ansatte